Samsøs stenalder kommer nu frem i lyset

En gruppe på 8 dedikerede frivillige samsinger og arkæolog Uffe Rasmussen fra Moesgaard Museum har i snart et år arbejdet på at få Samsøs mange spændende oldsager frem i lyset og registreret, så de ikke går tabt for eftertiden.

 

 

Gruppen mødes ca hver 3. uge på Samsø Museum, hvor registreringsarbejdet og fotografering af fundene foregår. Ved hvert møde har arkæolog Uffe Rasmussen et  uddybende oplæg om et emne relateret til stenalderen, så vidensdeling og løbende undervisning er en naturlig del af møderne.

 

 

Gruppen af frivillige har vidt forskellig baggrund og en stor fælles interesse for kultur og historie, især Samsøs. Gruppen er faktisk så engageret, at når arkæolog Uffe Rasmussen efter flere timers intens sortering, undersøgelse, vurdering og registreringsarbejde spørger "Nå, skal vi runde af for i dag?", fejes dette som regel af banen, og der fortsættes en time eller to mere.

 

 

Ind imellem bliver der også anledning til at tage på ekskursion ud til Samsøs fortidsminder. Enten fordi der kan være en interessant forbindelse til en oldsagssamling, vi netop sidder og arbejder med, eller bare som led i undervisningen om Samsøs stenalder.

 

Hvad er dette?

Det hænder at gruppen sidder med et fund, der ikke umiddelbart kan identificeres - således med den fine sten med fjer eller et grenlignende motiv på fotoet herunder. Stenen er formodentlig fundet i området kaldet Synkefri, som ligger syd for Kolby Kås. Så hvis nogen sidder inde med viden om denne sten så kontakt gerne Samsø Museum.

 

 

Baggrund for projektet

På Samsø er der i generationer fundet og opsamlet massevis af oldsager fra stenalderen under markarbejde. I dag ligger mange af disse oldsager rundt i vindueskarme, under sofaer, i kommoder og sommetider i kassevis i udhuse og lader. Men oldsagernes historie bliver tabt for evigt, hvis ikke det i tide lykkes at få kortlagt deres nøjagtige fundsteder og nedskrevet vigtige detaljer omkring fundene.

 

Samsø Museum og Moesgaard Museum har derfor i tæt samarbejde med Samsø Museumsforening - og med økonomisk støtte fra Samsø-Fonden og Samsø Kommunes Kulturpulje - sat gang i arbejdet med at redde oplysningerne fra de mange fund i de private gemmer og dermed sikre unik viden om Samsøs stenalder. De oplysninger, som gruppen kan hive ud af samlingerne, føres ind i Slots- og Kulturstyrelsens database ”Fund og Fortidsminder”, hvor de bliver tilgængelige på internettet for alle interesserede – læg som lærd.

 

 

//Karin Jørgensen og stenaldergruppen på Samsø Museum

november 2023