Samsø Egnsarkiv

Samsø Egnsarkivs samlinger står til rådighed for publikum og her er læsesal og en pc-arbejdsstation og arkivar og frivillige, der kan hjælpe dig med din søgning.

 

Samsø Egnsarkiv er Samsøs historiske hukommelse. Arkivet indsamler og bevarer materiale om egnens historie og gør det tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne, i original eller kopi, til Samsøs historie. Yderligere stof kan findes på landsarkiverne og Rigsarkivet.

 

Det kan du finde på arkivet:

Samsø Egnsarkiv råder over aviser, vejvisere, skatte- og adressebøger, forhandlingsprotokoller, kirkebøger, forlketællinger, brandforsikringsprotokoller, fotografier matrikelkort, foreningsarkiver, personalia og meget, meget mere.
På arkivet kan interesserede få hjælp til at finde arkivalier af speciel interesse. Vi hjælper gerne med at finde billeder, matrikelkort, skøder, avisartikler m.m.
Til gengæld kan interesserede hjælpe Samsø Egnsarkiv ved at aflevere materiale til arkivet, således at det i fremtiden bliver muligt at stille endnu mere materiale til rådighed for vore besøgende og dermed betjene dem på bedste måde.

Samsø Egnsarkiv har til huse på Onsbjerg Gl. Skole i Onsbjerg.

 

Egnsarkivet har deres egen hjemmeside. Besøg den og få info og nyheder på www.samsøegnsarkiv.dk

Samsø Egnsarkiv findes også på Facebook.

 

Åbningstider:

Torsdag kl. 13-17.

Kontakt:

Mail: info@egnsarkivet.dk

Tlf.: 8659 1924

Adresse: 

Onsbjerg Gamle Skole, 1. sal til højre
Tanderupvej 15
8305 Samsø

 

OPFORDRING:

Samsø Egnsarkiv modtager meget gerne gamle papirer, protokoller, etc. som fortæller historie om livet på Samsø - det kan være om personer, virksomheder, steder, begivenheder osv. I stedet for bare at smide sådan noget ud, så lad lige Egnsarkivet se på det. Vi er altid klar til at modtage i åbningstiden om torsdagen kl. 13 - 17.