Kanhavekanalen

En smutvej gennem Samsø

 

En 500 meter lang fordybning i landskabet skærer Samsø i to, der hvor øen er smallest: Kanhavekanalen, som forbinder Stavns Fjord i Øst og Mårup Vig i vest.

 

Se en kort video her om kanalen her: 

 

Kanalens sider har, i hvert fald til dels, været beklædt af træplanker fastholdt af pæle. En stor del af træet fra kanalen er blevet dendrokronologisk dateret til år 726 – altså den sene germanske jernalder, der ligger ved overgangen til vikingetid. 

Vi har ingen skriftlige kilder, der kan forklare os, hvorfor man byggede Kanhavekanalen – men det har været et ambitiøst anlægsprojekt, som er helt enestående for perioden, og som vidner om den centrale betydning, Samsø har haft for Danmark.   

Samsø har formentlig fungeret som en vigtig kontrolpost i de danske farvande, hvorfra man kunne kontrollere sejladsen mellem Jylland og Sjælland .  Selve kanalen har fungeret som en smart smutvej for de skibe, som lå i den gode naturhavn, Stavns Fjord.

Nogle årtier efter kanalens etablering har kanalen muligvis spillet en rolle i forsvaret af Aros – vikingernes Århus – for hvem der var særdeles interessent at have et forsvarsværk tæt på, når nu byen var anlagt lige ud til Aarhus bugt.