Tag med Samsø Naturskole og Samsø Museum til Hjortholm i Stavns Fjord

I weekenden d. 17. og 18. august er der en sjælden mulighed for at opleve naturen og kulturhistorien på Hjortholm, der er den største og mest interessante af fjordens 9 holme.

Hjortholm har sandsynligvis aldrig været opdyrket og henligger derfor i en naturtilstand, hvor græssende får og kreaturer begrænser opvækst af træer og buske. Hjortholms kulturspor fra jægerstenalder og middelalder har gennemgået omfattende arkæologiske undersøgelser og medvirket til at kaste lys over en historie, der strækker sig over tusinder af år.

Begge dage tilbyder Samsø Museum og Samsø Naturskole rundvisninger. Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

Arrangementet gennemføres i samarbejde mellem Samsø Kommunes Naturafdeling, museet og Brattingsborg Gods.

Alle, der ønsker at deltage i arrangementet, skal møde op på Gammelholm, hvortil der i denne anledning må køres i bil. Ved ankomst til Gammelholm får alle deltagere udleveret et nummer, og sejles herefter til Hjortholm i joller. Vær forberedt på, at der skal vades nogle få meter til og fra jollerne. Hunde må ikke medtages, og det er ikke tilladt at sejle til Hjortholm i egen jolle. 

 

Kalender

Udstillingsreception i Anton Rosens Hus

Lørdag den 14. september åbner vi dørene til særudstillingen ”Parafrase.”

Udstillingen er en fotografisk undersøgelse af en række malerier fra Samsø Museums samling, foretaget af ’Fotogruppen Samsø.’

Malerierne er alle fra det 20. århundrede og kan betegnes ’realistiske’. Motiverne er yderst genkendelige, og dermed har fotograferne kunnet sammenholde maleriets historiske motiv med lokaliteternes nutidige fremtoning.       

Til receptionen vil vi byde på et lille glas, imens medlemmer af Fotogruppen og museumsleder Naja Kjærgård Laursen vil præsentere værkerne og tankerne bag udstillingen.  

 

Det vil foregå i Anton Rosens Hus i Tranebjerg fra kl. 14.