Stenalderens store havstigning

Foredrag ved Peter Moe Astrup

Der indbydes atter til foredrag om stenalderen i Tranebjergs Sognegård. Marinarkæolog Peter Moe Astrup fra Moesgaard Museum vil her fortælle om stenalderens store havstigning for 7-8000 år siden. Havstigningen betød, at mange bopladser forsvandt under havets overflade, hvor de i dag ligger beskyttet af vandets konserverende egenskaber og udgør arkæologiske skatkamre for oldsager af organisk mariale som træ og ben. Peter Astrup har forsket grundigt i havstigningernes omfang og forløb, og har med dykkerundersøgelser i blandt andet Århusbugten og Horsens Fjord i de senere år været med til at gøre fantastiske fund og frembragt ny viden om havets udvikling og betydning i stenalderen. Med et således godt overblik over forholdene i det sydlige Kattegat og langs den østjyske kyst vil vi også zoome ind på vores egen ø. Samsø blev og bliver stadig formet af havet, og stenalderhavets virksomhed er synlig mange steder på øen i dag sammen med mangfoldige spor efter stenalderens kystjægere og fiskere.

 

Tidspunkt: Onsdag den 19. april kl. 19.30

Sted: Sognegården i Tranebjerg

Pris: 50 kroner