2.000 års bondestenalder på Nordsamsø

Oplev en ny mini-udstilling på Samsø Museum fra den 4. juli

Under oprydning på Klitgård Camping for et par år siden dukkede en støvet kasse flintoldsager op. Samsø Museum blev kontaktet – om kassen kunne være noget af interesse?

Oldsagerne er opsamlet fra campingpladsens område, fra dengang det var dyrkede marker. Det, der ved første øjekast tog sig ud som en samling tilfældige flintbrokker, viste sig efter granskning at vidne om en stort set kontinuerlig bosættelse igennem bondestenalderen fra de tidligste agerbrugere omkring 3.900 f.Kr. til stenalderes slutning 2.000 år senere. Fundene vidner om alsidige bopladsaktiviteter, og flere af redskaberne genkender vi fra vores egen moderne værktøjskasse.

Samsø Museums frivillige stenaldergruppe har i samarbejde med arkæolog Uffe Rasmussen fra Moesgaard Museum igennem mere end et år undersøgt og registreret private oldsagssamlinger som denne fra Samsø.

Gruppen har i samarbejde med museet og Uffe Rasmussen skabt en lille mini-udstilling med samlingen fra Klitgården, som vil blive udstillet på Samsø Museum fra den 4. juli og frem til sæsonnedlukning den 31. oktober. Til udstillingsreceptionen kan man høre mere om gruppens arbejde og fundene fra Klitgård camping. 

 

Foto af Klitgård camping, 1989