Langemark Smedje ophører som besøgssted

Den gamle landsbysmedje i Langemark vil fra 2020 ikke længere fungere som besøgssted under Samsø Museum.

 

Det skyldes primært, at den gamle smedje er i dårlig stand og vil skulle renoveres for et betragteligt beløb inden for en kort årrække.

Igennem de sidste par år har der været relativt få besøgende igennem smedjen – knap 100 gæster per år.

Moesgaard Museum vurderer ikke, at der kan findes en bæredygtig løsning for smedjen, hvor det store renoveringsbehov vil kunne opvejes af øgede entreindtægter.

Smedjen har været en del af Samsø Museum siden 1988 og er blevet drevet af et frivilligt smedelaug. Det skal nu undersøges, hvad der skal ske med bygningen på lidt længere sigt; mulige scenarier kunne være et salg, eller en donation til en lokal forening, som vil køre smedjen videre egenhændigt.

Samsø Museum håber fremover at kunne huse smedelauget på museet i Tranebjerg, så man fortsat kan fremvise det gamle håndværk til relevante arrangementer – det kunne være ’Levende Museum’ eller ’Gammeldags Marked’.

 

Spørgsmål angående smedjen kan rettes til daglig leder af Samsø Museum, Naja Kjærgård Laursen, eller direktør for Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst.