Nye undersøgelser ved Kanhave

Geofysiske opmålinger af Kanhavekanalen

Den 15. og 16 august har Samsø besøg af et eksperthold, der foretager en ny opmåling af Kanhavekanalen. Formålet er at få ny indsigt i kanalens præcise forløb fra udløbet i Stavns Fjord til Mårup vig.

Kanhavekanalen er en 500 meter lang kanal, der forbinder Stavns Fjord med havet vest for Samsø. Kanalen er et storstilet stykke ingeniørarbejde, som vidner om Samsøs strategiske betydning ved vikingetidens begyndelse.

Den første arkæologiske undersøgelse af Kanhavekanalen fandt sted i 1960, og nye udgravninger i 1979 afslørede, at kanalen blev opført 726-729 og gik ud af brug ved midten af 700-tallet. Disse udgravninger berørte kun ganske korte stræk af kanalforløbet omkring det sted, hvor Havvejen krydser kanalen. Ved dette års geofysiske undersøgelser  holder eksperterne sig over jorden. Formålet er at foretage en præcis kortlægning af kanalens forløb fra Stavns Fjord til Mårup Vig.

Vi håber at kunne påvise spor af kanalens plankeklædning på hele strækningen, og vi vil blandt andet gerne afklare, om kanalen har været lukket mod vest, så skibene skulle slæbes over en landtange, eller om der har været fri gennemsejling. Geofysiske målemetoder som magnetometer og georadar, der begge anvendes i denne kampagne, er non-destruktive, dvs. at der ikke foregår noget indgreb i jorden. Herved egner metoden sig glimrende til undersøgelser af fredede anlæg som Kanhavekanalen, hvor man kan få et indtryk af kanalens forløb uden at foretage udgravninger.

Opmålingen sker i et samarbejde mellem Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Aarhus Universitet,  Moesgaard Museum og Samsø Museum. Samarbejdspartnerne vil gerne takke lodsejerne for at give tilladelse til at opmålingen kan gennemføres.

 

Museumsinspektør David Stott fra Arkæologisk IT, Moesgaard Museum, i gang med opmålinger af Kanhave Kanalen med håndholdt magnetometer. Under opmålingerne føres magnometeret langs målebånd udspændt i et kvadratnet over kanalen.

Foto: Moesgaard Museum.