Fortidsmindedag på Samsø

Moesgaard Museum og Samsø Museum markerer i år ’Fortidsmindedagen’ ved at invitere til en vandretur i Kanhavekanalen, hvor den nyeste viden om vikingernes aktiviteter i området nær kanalen præsenteres.

Kanhavekanalen er en 500 meter lang kanal, der forbinder Stavns Fjord med havet vest for Samsø. Kanalen er et fremragende stykke ingeniørarbejde, som vidner om Samsøs strategiske betydning i den tidlige vikingetid.

Den første undersøgelse af Kanhavekanalen fandt sted i 1960, da amtsvejen til Nordby skulle lægges om. Her blev det for første gang konstateret, at kanalen var menneskeskabt og ikke et naturligt vandløb. I disse år er Kanhavekanalen igen kommet i arkæologernes søgelys, da nye ikke-destruktive undersøgelsesmetoder giver os adgang til ny viden.

Moesgaard Museum planlægger i samarbejde med Samsø Museum og Aarhus Universitet en række georadar-undersøgelser ved Stavns Fjord og i området omkring Kanhavekanalen i løbet af foråret 2023. Gennem undersøgelserne håber vi at få yderligere indblik i brugen af området i vikingetiden. På Fortidsmindedagen vil museumsinspektørerne Jette Linaa og Marlene Sørensen, Moesgaard Museum, fortælle om undersøgelserne.

Fortidsmindedagen afholdes af arkæologiske museer i hele landet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Praktiske oplysninger:

Vandringen finder sted lørdag d. 22. april kl. 14-16. Vi mødes på parkeringspladsen ved stranden i vestenden af Kanhavekanalen. Deltagelse er gratis.

Vandringen finder sted i ujævnt terræn og anbefales derfor ikke for dårligt gående.