Nye tider i vente for Beyergården i Mårup

Beyergården i Mårup kan ikke længere drives som et besøgssted under Samsø Museum, og vil inden for en kortere periode blive sat til salg.

Tirsdag den 27. november blev der afholdt et orienteringsmøde på Samsø Museum om Beyergårdens fremtid. Her blev de fremmødte orienteret om, at Beyergården ikke længere skal være en del af Samsø Museum, da museet ikke har økonomiske ressourcer til at vedligeholde bygningen. 

Mads Kähler Holst, direktør på Moesgaard Museum, forklarede på mødet i november, at man siden fusionen mellem Samsø - og Moesgaard Museum har arbejdet på at finde en bæredygtig model for afdelingen på Samsø. Efter en længere refleksionsperiode, hvor man har undersøgt en række mulige fremtidsscenarier for Beyergården, er konklusionen, at museet ikke har de nødvendige ressourcer til at kunne videreføre Beyergården som et besøgssted.

Mads Kähler Holst forklarede på mødet, at det også skal ses i sammenhæng med, at man ønsker at fokusere Samsø Museums profil.

Det skal ske ved, at man i museets kommende arrangementer og udstillinger fokuserer på to historiske perioder: Nemlig vikingetiden og nyere tid på Samsø. Fortællingen om skipperbønderne, som er en vigtig del af nyere tid på Samsø, skal fremover fortælles fra Museumsgården i Tranebjerg, og ikke længere fra både Museumsgården og Beyergården.

Det var af oplagte grunde ikke en let udmelding for frivilliggruppen ´Beyergårdens Venner´, der i snart to årtier har investeret en masse tid og hjerteblod i at vedligeholde og fremvise gården for besøgende. De har ydet en fantastisk indsats, men desværre ændrer det ikke ved de økonomiske realiteter. Gruppen er blevet tilbudt at kunne overtage gården for at kunne fortsætte den som et besøgssted, men det har gruppen meldt ud, at man ikke ønsker at gøre. Beyergården vil derfor formentlig blive sat til salg inden for den nærmeste tid. Et eventuelt overskud ved salg vil blive brugt til udvikling af Samsø Museum. 

Samsø Museum vil nu arbejde for, at Beyergården forbliver en del af Samsøs Museums historie; det skal blandt andet ske ved, at gården dokumenteres grundigt, og at der tages stilling til, hvilke genstande, der bør optages i museets samling.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til Beyergården kan de rettes til daglig leder på Samsø Museum, Naja Kjærgård Laursen, eller til direktør på Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst.