Landsbyvandringer

Oplev de samske landsbyers historie til fods

Sommeren over er det muligt at lære mere om de samske landsbyers historier, når vores dedikerede guider fører interesserede igennem både Nordby, Ørby og Brundby. 

 

Nordby: 

Erik Ruus vil fortælle om Nordbys udvikling fra middelalderen og op til vore dage, med længere nedslag på klokketårnet, gadekæret og de gamle huse. Efter et kig ind i en firlænget gård afsluttes på det gamle posthus og bibliotek. To ture er aldrig ens, men som regel krydres vandringerne med pudsige historier om skipperbønder, kålgårdsstykker og byggeskik. 

Landsbyvandringen i Nordby tager cirka halvanden time. Man mødes ved Klokketårnet i Nordby og går derfra i fælles flok. 

 

Tidspunkt: Alle onsdage i juli måned samt de to første onsdage i august. Vandringerne starter klokken 19.00. 

 

Deltagerbetaling: 30 kroner. 

 

Ørby:

Harald Sørensen vil afholde både et foredrag og en landsbyvandring i Ørby. Her kan du blandt andet høre om Ørbys storhedstid, da der i år 1900 var ca. 600 indbyggere i landsbyen - lige så mange som i Tranebjerg. Foruden landarbejdere var der 12 gårde, forretninger, skole, søndagsskole, Indre Mission, polske sæsonarbejdere og mange foreninger. Kirken og landsbyen fremstår stort set intakt og udgør en enestående historie om fællesskabet i en dansk landarbejderlandsby.

Tegning af Ørby Kirke af G. Kallesöe.

 

Tidspunkt: Landsbyvandringen foregår tirsdag den 24. juli kl. 19.00. Foredraget foregår onsdag den 1. august kl 19.00. Begge gange mødes man ved kirken. 

Det er gratis at deltage. 

 

Note: Kirken har desværre igennem en længere periode været lukket for besøgende. Såfremt kirken ikke genåbner denne sommer vil foredraget foregå i det fri ved kirkedøren. 

 

Brundby:

Hans Haarmark vil fortælle historien om Brundby helt tilbage fra middelalderens bondesamfund og op til nutidens boligby. Han vil slå ned på blandt andet stjerneudskiftningen sidst i 1700-tallet og så byens storhedstid fra 1850-1950, hvor aktivitet fra håndværkere og virksomheder prægede landsbyen.

 

Tidspunkt: Tirsdag den 17. juli kl. 19. Mødestedet er ved Brundby Hotel. 

 

Deltagerbetaling: 20 kroner