Samsø Museum

Gennem udstillinger, aktiviteter og besøgssteder rundt på øen fortælles historier, der belyser forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

 

I kan bruge Samsø Museum som nøgle til de mange kulturhistoriske oplevelser, der findes rundt i landskabet. 

 

Et museum med mange besøgssteder

Samsø Museum ligger midt i Tranebjerg i det gamle godsmejeri. Ved siden af museet ligger Samsø Museumsgård, som er bygget som museum i 1917. Rundt om på øen ligger mange kulturhistoriske perler, som alle fortæller unikke historier om Samsø. Se nærmere info om hvad de forskellige besøgssteder byder på herunder 

Fokus på lokal kulturhistorie

På Samsø Museum sættes der fokus på den lokale kulturhistorie set i sammenhæng med nationale og internationale begivenheder.

Museet hovedopgave er at indsamle og formidle samsingernes historie.

Særudstillinger

Museet har et skiftende og varieret program af særudstillinger med lokalhistoriske temaer, der viser en større historisk sammenhæng ud fra et lokalt udgangspunkt.

Aktiviteter inde og ude

Samsø Museum med besøgssteder har et omfattende program af aktiviteter og begivenheder. En stor del af aktiviteterne foregår udenfor museets fire vægge – derude hvor historiens spor er synlige i landskab og kulturmiljø. 

Museumsbutik og turistinformation

Samsø Museums hyggelige museumsbutik med billetsalg finder du i mejeriet, Samsø Museum. Vi har øens største udvalg af lokalhistoriske bøger samt både smykker, gammelt legetøj, historiske glas, husgeråd og meget andet.

I weekenderne i sæsonen er museet turistinformation i stedet for turistkontoret i Anton Rosens Hus.

Samsø Egnsarkiv

Samsø Egnsarkiv hører under Samsø Museum, hvis samlinger står til rådighed for publikum. Arkivet ligger i Onsbjerg. I arkivets lokaler er der læsesal, lokalhistorisk bibliotek, arbejdsstation med samlings-database og frivillige og ansat, der kan hjælpe med konkrete forespørgelser. Læs mere her på hjemmesiden samt på deres egen hjemmeside her.

 

En del af Moesgaard Museum

Samsø Museum fusionerede den 1. december 2015 med Moesgaard Museum.

Ved fusionen overtog Moesgaard Museum bl.a. ansvaret for Samsøs arkæologiske undersøgelser. Samsø Museum har nu en Nyere Tid-profil. 

Museet har heddet Samsø Museum fra 1917 til 1995, hvor det skiftede navn til Økomuseum Samsø. Det skiftede så igen navn tilbage til Samsø Museum 1. december 2015 i forbindelse med fusionen. 

Samsø Museum samarbejder tæt med Odder Museum, der sammen med Samsø Museum udgør Nyere Tids afdelinger under Moesgaard.