Status på samlingsarbejdet

På Samsø Museum er der igennem de sidste par år blevet ryddet op på museets magasiner. Men hvorfor egentlig? Og hvad vil museet fremover med sin samling? Det kan du høre meget mere om til det kommende foredrag i Museumsforeningen.

Vi har måttet erkende, at Samsø Museum, som landets øvrige kulturhistoriske museer, har haft alt for mange genstande: Der har været dubletter, genstande uden information om giver eller tidligere anvendelse, og så har der været genstande, som simpelthen er gået til på grund af utilstrækkelige opbevaringsforhold.

Vi tager spørgsmålet om vores magasinforhold og bevaring af genstande for eftertiden meget alvorligt. Derfor har vi i løbet af de sidste par år gennemgået vores samling systematisk. Det har krævet en meget stor arbejdsindsats og har kun kunnet lade sig gøre med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og bistand fra kollegaer på Moesgaard Museum.

Det arbejde kan alle interesserede høre mere om til det kommende foredrag, som afholdes af Klaus Markmann Jensen, leder af Odder Museum, som har stået i spidsen for samlingsgennemgangen på Samsø Museum. 

Det er som sædvanligt gratis for Museumsforeningens medlemmer at deltage - men da temaet denne gang kan siges at have særlig offentlig relevans, vil det også være muligt for ikke-medlemmer at deltage, dog mod betaling af et deltagergebyr på 50 kroner. 

 

Foredraget afholdes i museets filmsal onsdag den 13. marts kl. 19.00.
Adresse: Museumsvej 5, 8305 Samsø
Tilmelding er ikke nødvendig.