JORDFAST

JORDFAST er et fotografisk portræt, der skildrer Samsøs befolkning, arkitektur og kulturlandskaber. Udstillingen er skabt i samarbejde mellem den italienske kunstfotograf Luca Berti og Samsø Museum.

 

Se en kort video om udstillingen her:

Landbokulturens spor 

I fotografierne er der en særlig opmærksomhed på sporene af den historiske landbokultur på Samsø. En kultur, som er en central del af samsingernes identitet, men som også udfordres af landbrugets effektivisering og turismeerhvervets hastige fremvækst.

Udstillingens titel, Jordfast, er et begreb kendt i arkæologien, der betegner de fortidsminder, der er forankrede i jorden eller som ligger i et uberørt jordlag. Titlen er en reference til de mange fysiske spor, som de samske bønder igennem flere tusinde år har efterladt i landskabet.

Men titlen kan også forstås i overført betydning; som en refleksion over det liv, der leves, på øen i dag. Her har mange har fravalgt det rodløse liv, som det globaliserede samfund inviterer til, for til gengæld at leve med højt til himlen og fast grund under fødderne.

 

Om Luca Berti

Luca Berti er opvokset i Firenze og i dag bosat i København. Han har fotograferet landbokultur i Norge, Letland, Estland, Finland og Danmark.

Når han tager ud for at fotografere, foregår det til fods eller på cykel. Det er et kunstnerisk benspænd, der er tro mod, hvordan de tidlige dokumentarfotografer arbejdede. Det er også en transportform, som lader iagttageren opleve landskabet på anden vis, end når man suser forbi i en bil.

 

Luca Berti på feltarbejde i Mårup

 Luca Berti på feltarbejde i Mårup 

 

Analogt fotografi

Fotografierne er alle taget med et analogt storformatskamera. En kameratype, som især anvendtes i starten af det tyvende århundrede, da dokumentarfotografiet var en relativt ny genre. Det er en langsom teknik, som kræver planlægning og præcision: Hvert negativ er kostbart og skal bruges klogt. Fotografierne i udstillingen er skabt i Luca Bertis eget mørkekammer i København. 

 

Bogudgivelse

I forbindelse med udstillingen har vi også udgivet en bog med Luca Bertis fotografier fra Samsø, akkompagneret af en række kulturhistoriske beskrivelser af Samsø. Bogen kan købes i vores museumsbutik på Samsø eller på Moesgaard Museum i Højbjerg.  

Læs mere om bogen her.

 

Udstillingen og bogen er realiseret med støtte fra LAG, Nordea-fonden og Inger Marie Nøhr. Videoen er produceret af Jonas Klitgaard i samarbejde med Samsø Museum.