En gade i Onsbjerg - Onsbjerg Hovedgade

Udstilling om Onsbjerg Hovedgade på Samsø Egnsarkiv

Tiden går så hurtigt. Ting, steder og begivenheder forsvinder, og inden man kan nå at tænke ”lokalhistorie”, er alt glemt. Lokalhistorie er en lille bitte del af nationalhistorie og verdenshistorie. Lokalhistorie har en værdi i sig selv i forhold til beboerne i lokalområdet, samt en værdi i forhold til det større perspektiv.

Knud Prange skrev i ”Lokalhistorie – en håndbog” (1989): ”Mange mennesker har en umiddelbar trang til at vide ”noget” om byens eller egnens fortid; hvem har boet her før, hvad er der sket på dette sted, og hvorfor og hvordan har det fået det særpræg som enhver lokalitet har? Et særpræg som adskiller den fra alle andre egne i landet”.
Han skriver videre om forankringen i lokalsamfundet: ”Det er en fornemmelse som tilflytteren mangler, og han vil ofte savne den. Derfor ser man tit, at netop den nye på egnen føler sig tiltrukket af den lokale historie. En viden om stedet giver tilknytning og hjemmefølelse”.
Som tilflytter til Onsbjerg i 1974 er dét netop baggrunden for min interesse for byen. Jeg (Ole Pedersen) har tidligere arbejdet med bøgerne Onsbjerghistorier og Onsbjerghistorier II.
I udstillingen ”En gade i Onsbjerg – Onsbjerg Hovedgade” er det forsøgt at samle mest mulig viden om alle husene med adresse på Onsbjerg Hovedgade. Udstillingens elementer er dels en tegning af hvert hus med fremhævelse af fine, og måske oversete, detaljer, dels en faktuel beskrivelse af huset, og dels en historie med relation til huset.
Det er Egnsarkivets håb, at gæsterne vil nyde udstillingen og flittigt bidrage med yderligere viden, således at fortællingen kan blive mest mulig komplet.


Udstillingen kan ses torsdagene 22/3, 29/3 (Skærtorsdag), 5/4 og 12/4 kl. 13-17. Samsø Egnsarkiv, Onsbjerg Gamle Skole, Tanderupvej 15.